The Holocaust victims list of 1941
in RadomyslStreet
name


Number


Surname


Nr. of
persons


9-go yanvarya1Radomyslsky Kh.4
(9th January St.)2Shulner6
"3Gorilovsky G.?5
"4Dubinsky5
"5Mirchevsky2
"6Kholodenko4
"7Solomyanik 1
"8Vinnik2
"9Kogan Kh.6
"10Berman Ya.6
"11Gorilovsky I.5
"12Krapivsky 4
"13Budilovsky P.4
"14Budilovsky V.4
"15Ku---sky2
"16Margovsky 2
"17Reznik Ya.2
"18Reznik A.3
"19Kipnis1
"20Mirchevsky A.2
"21Margovsky Sh.6
"22Sapozhnik7
"23Rozinsky Sh.6
"24Kaplan Yu.4
"25Sherman A.3
"26Rozinsky N.4
"27Sapozhnik N.1
"28Torchinsky M.4
"29Shtivelman? N.3
"30Shtivelman? L.2
"31Goldman 4
"32Khodenskaya?
"33Ostrovsky 2
"34Berman B.2
"35Khodenskaya2?
"36Fedorovsky M.
"37--lotskaya
"38Spuzhnitsky??
"39Pokryshevsky?
"40Papko? G.
"41Zayezdnaya I.
"42Polyachenko
"43Portnoy
"44Kotovsky
"45Divinsky
"46Liberman Sh.
"47Liberman B.
"48Br-khman
"49Akselrod M.
"50Rozinsky G.
"51Sandler
"52Rivkin
"53Nudelman Kh.
"54Nudelman F.
"55Kolesnikov
"56Margulis
"57Pyatigorsky Sh.

-------

Dzerzhinsky St.58Galinsky M.
"59Levitan
"60Goldshtein
"61Garnopolsky (or Charnopolsky)
"62Miroshnik F.4
"63Budilovsky A. 4
"64Spivak Kh. 4
"65Leizman 4
"66Chudinsky P.5
"67Chudinsky M.1
"68Kholodenko 5
"69Torchinsky 4
"70Budilovsky N.2
"71Karchelsky 4
"72Sapozhnik V.2
"73Khait 4
"74Verlitsky 3
"75Sapozhnik Sh.4
"76Sapozhnik M.1
"77Sapozhnik L.5
"78Belorusets M.4
"79Turbovsky 4
"80Belorusets A. 1
"81Vaks A.3
"82Vaks M.6
-------

91

-skaya St.83Polevoy A.3
"84Baranovsky2
"85Kozak I.3
"86Zolotarsky4
"87Kirichansky4
-------

16

? plosch. (? Square)88Mirchevsky4
"89Solov-insky3
"90Kagansky M.1
"91Akselrod 3
"92Pomirchiy5
"93Bolyasky 6
"94Shklyar
"95Statland?
"96Radikevich?
"97Ovrutsky
"98Korostyshevsky
"99Korostyshevsky
"100Korostyshevskaya
"101Budgalov? or Budilov? M.
"102Pyatetsky?
"103Futoryansky
"104Fishman
"105Zinder I.
"106Zinder Sh.
"107Kuzist??
"108Neysha??
"109Fishman
-------

Naberezhnaya110Torchinsky
(Embankment)111Eiban
"112Kaminskaya
"113Shteinberg
"114Shakhnovsky
"115Dorfman
"116Kisilevsky
"117Bolyasky
"118Pyatetsky
"119Utormovsky? or Utoryansky
"120Turbovsky
"121Akselrud
"122Raitenberg
"123Vinopal
"124Gengrenovich?
"125Mirchevsky
"126Fedorovsky
"127Nadgorny 1
"128Miroshnik3
"129Br-silovskaya1
"130Bolyasky4
"131Belotserkovsky 4
Oktyabrskaya132Lozman7
"133Kr-ko3
"134Futor-, Kog-(2 unread.names) 5
"135Dryak? 1
"136Wolfenzon4
-------

107

R.Luxemburg St.137Berman1
"138Solganik5
"139Chaikovsky4
"140Galinsky4
"141Polovinchik 6
"142Krinitsky Kh. 3
"143Baranovsky6
"144Shinderman4
"145Gorenshtein3
"146Shlompom2
"147Krinitsky B.5
"148Usherenko3
"149Futoryansky1
"150Berman6
"151Korostyshevsky6
"152Nadgorny3
"153Sinayuk 4
"154Modelevsky3
"155Liberman1
"156Liporavsky?7
"157Chernyakovsky O.1
"158Miretsky2
"159Tsyporsky
"160Korostyshevsky
"161Vilensky
"162Malinsky
"163Usherenko
"164Krupnik?
"165Belorusets
"166Belorusets
"167Zayezdny
"168Z--
"169Kozak
"170Krivogorsky M.
"171Krivogorsky I.
"172Likhman
"173Berman
"174Vinokur
"175Ko--? (Kogan?)
"176Peshkovsky
"177Balner
"178Alpert A.
"179Koziyevsky
"180Kogan
"181Belorusets
"182Belokrinitsky 2?
"183Ostrovsky4
"184Gershfeld2?
"185Varlitsky?2?
"186Pitler? 3
"187Chernyakovsky2
"188Belorusets2
"189Levin3
"190Muzikant 5
"191Torchinsky4
"192Chudinsky I.4
"193Kagarlitsky Ya. 2
"194Zaytsev A.3
"195Freger (or Frekher)4
"196Vinokur M.6
-------

207

Fedorovskaya? St.197Gershtein2
"198Gengrenovich2
"199Mareyman 7
"200Shakhmeister2
"201Rabinovich3
"202Gekhman1
"203Kasinskaya?2
"204Radomyshelsky2
"205Chernyakovsky2
"206Freger (or Frekher)1
"207Pipsky5
"208Elgort3
"209Shtern3
"210Felsher N.2 (or 7)
"211Belorusets1
"212Galdrays ??1
"213Solovichsky 7
"214Sitnyakovsky5
"215Rabinovich2
"216Gorenshtein5
"217Lis? (or Likh?) 5
"218Radovilsky1
"219Karchemsky8
"220Alpert 1
"221Vishpal 3
"222Shteinberg3
"223Gorenshtein2
"224Kats5
"225Margovsky4
"226Le--- Isak
"227Fridman
"228Klyukin?
"229Tkach
"230Lishkovsky?
"231Kha-dra-
"232Shvartsman (Schwartzman)
"233Portnoy
"234Lyubarsky
"235Belorusets
"236Bel'? or Ben'?
"237Sagalovsky
"238Bubenko
"239Krupnik
"240Sheyblat (or Shenblat)
"241Vinokur
"242Chernyakovskaya
"243Elgort
"244Bakhman
"245Vinnik
"246Loksh
"247Zimmerman
"248Dubinsky M.
"249Levin
"250Yasnogorodsky
"251Zlotnik
"252Biyner (or --iyner)

-------

---um---253Belorusets F.3
"254Belorusets Sh.4
"255Galetsky 2
"256Bereschuk2
"257Zayezdny I.8
"258Zayezdny Sh.4
"259Vidrya 2
"260Futoryanskaya 2
"261Ver--2
"262Berkovich4
"263Kushnir 3
"264Nadgornaya1
"265Vilensky2
"266Te--rad 1
"267Kats 1
-------

41

---aya St.268Chudinsky4
"269Chudinsky2
"270Kaplan 4
"271Volkov 4
"272Verner 1
"273Voldroys 2
"274Margovsky3
"275Gluzman4
"276Shvartsman (Schwartzman)7
-------

31

Proletarskaya St.277Pyatetsky3
"278Dudkin Sh.4
"279Dudkina Ts. 2
"280Vaynshtein (Weinstein)2
"281Dudkin S.1
"282Zabilotska (Zabolotskaya) 1
"283Feldman4
"284Shekhman (or Shakhman)4
"285Kotovskaya2
"286Filkelshtein
"287Belorusets M.

-------

Pokrovsky pereulok288Zabolotsky
"289Bronshtein (or Berinshtein)
"290Perets
"291Mekhler?
"292Mostovoy
"293Chaykovsky A.
"294Sapozhnik M.
"295Sapozhnik

-------

K. Libknecht St.296Lis
"297Gordarchevsky
"298Sapozhnikov N.
"299Kupervatsky?
"300Ya---
"301Ribak
"302Reznik A.
"303Sirota M.
"304Slobodetsky M.
"305Belorusets L???
"306Bronshtein
"307Budilovsky
"308Spivak
"309Belorusets
"310Lishkovsky Sh.
"311N---g
"312Elgort
"313Glazov
"314Portnoy2
"315Koziyevsky4
"316Kaganovsky M.3
"317Spivak 2
"318Radomyselsky4
"319Belobrov4
"320Ratshtein5
"321Belopo--y4
"322Reznik A.3
"323Reznik 3
"324A---sh 2
"325Levin3
"326Reznik 4
"327Gekh---ovich6
"328Berman4
"329Muchnik4
"330Kostovetsky6
"331Chervsky?7
"332Zagranichny7
"333Margovsky6
"334Reznik4
"335Moskovsky4
"336Rozinsky9
"337Zilberman6
"338Rabinovich3
"339Sagalov2
"340Reznik5
-------

170

Krasnaya ploschad341Korostyshevsky4
(Red square)342Shteinberg3
"343Stelmakh5
"344Sagalov 4
"345Miroshnik?
"346Zubok?
"347Belotserkovskaya
"348B-rdam
"349Za--
"350Gorenshtein
"351Shats
"352Kaminsky
"352Chernyakovsky
"353Lozman
"354Shekhman?
"355Burt
"356Braytman?
"357Ovetsky?
"358Geldel
"359Starominsky
"360Zheleznyak
"361Belorusets
"362Vernik?
Khut.Pev363Radomyshelsky
"364Shraydman
"365Zolotarsk-
Rudnya366Kanfer (or Kander)
"367Shukhman
"368Mayson
"369Belotserkovsky
"370Shteinberg
"371Krasilnikov
"372Usherenko
"373Shteinberg
"374Margovsky
Rusanovsk-375Zabilotsky
"376La---ev
"377Goldenberg5
Rudnya378Fishman5
"379Chaikovsky2
Rusanovsk-380Usherenko6
"381Stupnitsky2
"382Perlin 5
"383Baytman B.?5
"384Yuditsky1
"385Kirichansky3
-------

22

Town area386A--umenko Andrey6
"387Matyusha3
"388Yevdokimov1
"389Kanitsky2
"390Zadertko2
"391Timoshenko1
"392Grechun 1
"393Reznik1
"394Polyakov2
"395Berezhnoy1
"396Goncharenko1
"397Svisch Andrey1
"398Zhuravsky1
"399Bilyachenko1
"400Yaromko1
"401Shimanovsky1
"402Perov1
"403Okhramenko2
"404Babyak1
"405Pochursky1
"406Zheleznyak2
"407Khrulenko P.1
"408Karchun Sergey 1
"409Bapov1
"410Eismond
"411Bevdenko
"412Tovtenko?
"413Zhura--skaya Maria?
"414Gabatova?
"415Sukhanova
===============

Total: 1,408 persons


NOTES:
1. The photocopy of this list was sent me by Robinn Magid in order to translate it from Russian into English. She got it at the US Holocaust Memorial Museum Archives in Washington, D.C. It was a microfilm copy of the holdings at Yad Vashem.
2. Number 352 is doubled.
3. Records from 386 to 415 are not Jewish victims (partisans, communists etc.). Among them a few Jewish names.

Back to Radomyshl Page

1997 Send e-mail to Eli Kislyuk