Yad Vashem

The Holocaust Martyrs' And Heroes'

Remembrance Authority

 
First name Family name
Father's name
Age
Residence
Country
Death place
Year
Reizel unknown Avrum Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U
Sima Spivak Mordekhai 40 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Borukh Spivak Yankel 43 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Idl Akselrud Aron 36 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Aron  Scheinblatt Boruch 56 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1942
Khaika Krinitzki Khaim 48 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Sara Krinitzki Aba 15 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Boris Krinitzki Aba 23 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Enta Rabinovich 56 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Leivek Rabinovich Mendl 59 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Pinya Vilenski 51 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Basia Vilenski Mendl 49 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Nekhama Vilenski Pinia 19 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Bluma Lipovravski Shleima 77 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Yudko Yudl Lipovravski Meer Shmuel 48 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Etl Lipovravski Mendl 44 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Mendl Lipovravski Idl 11 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Shmaria Lipovravski Idl 4 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Rokhl Lipovravski Idl 18 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Naftul Multakh Gersh 20 Radomyshl ZHI U UKR Grodno    
BIA P
1941
Ishiya Shika Fridman Iosif Khaim Radomyshl ZHI U UKR 1941
Leivik Rabinovich 55 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Dvoira Gekhtman Avraam 42 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Zlata Rabinovich 70 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Yenta Rabinovich Avraam 45 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Mordekhai Popovski Yankel 9 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Sonia Popovski 79 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Yankel Popovski Mordekhai 80 Radomyshl ZHI U UKR UKR 1941
Mikhail Pilter Lev 49 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Khava Pilter Moisei 39 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Pinia Chudinski Mendel 43 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Khinia Chudinski Pinia Radomyshl ZHI U UKR 1941
Perel Chudinski Pinia Radomyshl ZHI U UKR 1941
Gershl Chudinski Pinia Radomyshl ZHI U UKR 1941
Iosif Chudinski Mendel 40 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U
Maia Chudinski Iosif Radomyshl ZHI U UKR ZHI U
Semion Chudinski Iosif Radomyshl ZHI U UKR ZHI U
Leibl Chudinski Mendel 25 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Shmulik    
Samuil
Chudinski Mendel 30 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Rivka Unknown Mendel Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Fruma Unknown Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Yukheyved Unknown Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Ester Chudinski 30 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Khana Chudinski 25 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Zhenia Chudinski 25 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Elka Chudinski 40 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Mendel Chudinski Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Khaskel Chudinski Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Khaia Torchinski Mendel 40 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Nukhim Torchinski 40 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U
Mesia Likhtman Iosif 58 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Mendel Likhtman Moisei 56 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Mark Sirota 55 Radomyshl ZHI U UKR Babi Yar KIY U 1941
Khaia Lea Radomyslski Khaim 78 Radomyshl ZHI U UKR UKR 1943
Ala Polovoi Khaskel 5 Radomyshl ZHI U UKR Rtishchevo SAR RU 1941
Gitl Polovoi 71 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Etya Pikovski 42 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Gersh Zolotarski Gersh 59 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Khava Zolotarski 58 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Denya Belarusetz Gersh Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Ina Belarusetz Misha 4 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Ida Belarusetz Misha 8 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Fima Belarusetz Misha 12 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Nelya Azos Gersh 15 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Itzko Leizer  Zolotarski Avrum Ovsei 34 Radomyshl ZHI U UKR Babi Yar KIY U 1941
Sura Zolotarski Natful Gersh 60 Radomyshl ZHI U UKR Babi Yar KIY U 1941
Khana Markman 64 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Iosif Kupervatzki Fishel Bir 36 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Teibl Kupervatzki Fishel Bir 39 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Manya Kupervatzki 37 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Faivish Fadei Belobrovy Solomon 48 Radomyshl ZHI U UKR Kokand    
UZB
1943
Sofya Vernik Srul 46 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Iosif Belobrovy Leib 20 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Motl Belobrovy Leib 14 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Aron Belobrovy Leib 16 Radomyshl ZHI U UKR 1941
Sheindel Portnoi Zaivel 64 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Itzik    
Itzkhak
Portnoi Aron 67 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Idl Akselrud Aron 36 Radomyshl ZHI UKR Radomyshl ZHI U 1941
Izia Akselrud Idl 5 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Arkadi Akselrud Idl 8 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Khana Akselrud Elkuna 61 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Misha Akselrud Idl 1 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Ryva Akselrud Meir 34 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Ida Budilovski 60 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Velvel Vova Budilovski 36 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Pesah Pesia Budilovski 36 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Simkhe Narodetzki Peisekh 71 Radomyshl ZHI U UKR Radomyshl ZHI U 1941
Motl Lantzman 36 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941
Riva Lantzman 34 Radomyshl ZHI U UKR ZHI U 1941

This list was provided by Yad Vashem and compiled by Eli Kislyuk The list contents of data of Testimony Pages.
Back to Radomyshl page.